Pim Steerneman

Persoonlijke website

Biografie 

Curriculum Vitae

Eigenlijk is mijn cv een drieluik:
(1) Combinatie van studeren en werken: theorie en praktijk.
(2) Verdieping van groepsleider naar psychodiagnosticus en GZ psycholoog en
(3) Van teamleider naar bestuurder...
In ieder geval heeft leiderschap altijd een belangrijke rol gespeeld. Leiderschap gaat eigenlijk niet over leiding geven, maar over leiding nemen. Leiding en of regie nemen over je eigen leven, privé en zakelijk. Dit inzicht kreeg ik de afgelopen 42 jaar – met vallen en opstaan – vanaf het moment dat ik op mijn 20e begon te werken als groepsleider in de jeugdzorg.

Mijn interessegebieden zijn twee rode draden: (1) Theory Of Mind ontwikkeling bij kinderen en jeugdigen met een Autisme Spectrum Stoornis en (2) Verander –en transitiemanagement (leiding geven aan veranderingen) en Leiderschapsontwikkeling.

Lees meer
Recente boeken

Leiderschap in ontwikkeling. Wat we kunnen leren van de Kleine Prins

In het meesterwerk ‘De Kleine Prins’ geeft Antoine de Saint-Exupéry zijn visie op de eigenaardigheden van volwassenen in het algemeen. Hij laat de creativiteit en verstandigheid zien die veel volwassenen lijken te zijn vergeten wanneer ze opgroeien. Het kind in de mens wakker roepen, is zijn beeld van een volwassene die zich verder ontwikkelt. Dan gaat het over persoonlijke groei en ontwikkeling en dus ook over persoonlijk leiderschap in ontwikkeling.

Centraal in dit boek staat de vraag wat we in dit kader van de Kleine Prins kunnen leren en dit blijkt verrassend veel na onderzoek of essenties van de levenslessen van de Saint-Exupéry in de Kleine Prins ook toegepast kunnen worden bij het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap. Waarbij leiderschap vooral gaat over leiding nemen. Het leidt tot een aantal bijzondere inzichten en concrete tips inclusief een pleidooi voor een doorlopende persoonlijke ontwikkeling.

Het boek is bedoeld voor beginners én voor gevorderden en is uitermate geschikt in het kader van opleiden met specifieke aandacht voor (persoonlijk) leiderschap. Ook ter voorbereiding op supervisie en intervisie biedt het een goed bruikbaar (referentie)kader.Het boek is te koop via deze webpagina

Neem leidi​ng!

De auteurs beschrijven op een beknopte en toegankelijke wijze leiderschap in de context van de snel veranderende wereld. In deze turbulente omgeving gaat het om een speelveld waarin verscheidene complexe transities tegelijk en op elkaar inwerkend plaatsvinden. Daardoor wordt steeds meer een beroep gedaan op (adaptief) leiderschap.Dit leiderschap gaat vooral over leiding nemen opdat mensen in beweging komen, om samen hun dromen voor bedrijf en organisatie na te streven. Adaptief of (aan)passend leiderschap creëert waarde voor de organisatie en leidt tot een dynamiek in de goede richting.

Lees hier het artikel over dit boek dat is veschenen in Dagblad De Limburger van 25 april 2017.Het boek is te koop via www.managementboek.nl

Samen veranderen

Dit boek wil inspireren én prikkelen om in onze steeds sneller veranderende wereld – en dus ook een veranderende werkomgeving – vooral niet te blijven stilstaan. Stilstaan is prima voor een moment, even een pas op de plaats. Maar als je te lang blijft stilstaan, ook als organisatie, team en/ of medewerker, dan mis je de boot.Het boek is dan ook een oproep aan de lezer om in de veranderende omgeving samen met anderen te veranderen, in beweging te komen, om anders (wendbaar en lenig) te denken en te doen. Het daagt uit om erover na te denken waarom het slim is nu in beweging te komen.Het boek is te koop via www.managementboek.nl

De praktijk van de positieve psychologie

Positieve psychologie doet onderzoek naar omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen. Denk daarbij aan onderzoek naar en training van empathie, vriendelijkheid, humor en optimisme.

In dit boek staat het stimuleren van deze positieve emoties centraal. De focus ligt op toepassingen van de positieve psychologie en meer concreet op interventies in organisaties in transitie, op school en op het werk.

Het boek is te koop via www.managementboek.nl  

Bekijk hier de video: Het gaat er helemaal niet om of het glas half leeg of half vol is... 

Lees hier de recensies op de website van het Tijdschrift Positieve Psychologie.

Terug naar AF? De kracht van positieve verbindingen in organisaties

In essentie gaat dit boek over de kracht van positieve verbindingen in organisaties. Het bespreekt de kansen en successen bij transities, die ontstaan door anders te denken en anders te doen. Het gaat hierbij om de verbinding tussen krachten van mensen en de verbinding tussen passiemanagement en cultuurveranderingen in organisaties.
Wanneer je denkt vanuit een gewenst toekomstbeeld, ga je uit van een lonkend perspectief. Het motiveert je om na te denken vanuit je eigen perspectief én vanuit de organisatie waarbij je werkt. Dit is de kracht van een positief organisatieklimaat en van dit boek.

Lees hier het artikel over dit boek dat is veschenen in ZUID MAGAZINE (editie jun/jul 2014).

ISBN: 978 90 8575 054 3

KOPEN

Grensverleggend Leiderschap en transitiemanagement: de essentie

Grensverleggend leiderschap is pieken met leiderschap. Daarbij is ondernemen en inspireren alleen niet genoeg. Er moeten ook grenzen verlegd worden, anders verandert er niets. De belangrijkste vormen van leiderschap die besproken worden zijn ondernemend leiderschap, inspirerend leiderschap en grensverleggend leiderschap. De interactie tussen deze drie is essentieel.
De ambitie van dit boek is inzicht te geven in wat succesvol leiderschap is voor en vanuit de praktijk van leidinggeven. De uitdaging is om vanuit een gedegen analyse door te dringen tot de essentie van leiderschap, dit vanuit het perspectief van de complexe en dynamische praktijk van het leidinggeven.
Een grensverleggend boek met relatief weinig woorden, veel inzichten en inspirerende beelden om de woorden kracht bij te zetten.Lees meer... 

ISBN 978 90 8575 050 5

 KOPEN

Persoonlijke kracht als sleutel tot succes

Over het boek: Iedereen wordt dagelijks met vele veranderingen geconfronteerd. Hoe daarmee om te gaan? Wie zelf een verandering wil bewerkstelligen, op welk gebied of niveau dan ook, moet gebruikmaken van zijn innerlijke krachten. Maar die persoonlijke kracht moet je dan wel leren ontdekken. Dit boek beschrijft een succesvolle zoektocht hiernaar. Ieder mens zoekt in zijn leven naar richting, perspectief, succes en geluk. Succes in welke vorm ook begint met zelfkennis: weten wie je bent, wat je kunt en waar je voor staat en gaat. Omdat beelden naast woorden een eigen taal spreken, vormen foto's van de beklimming van de Kilimanjaro door de auteur een rode draad in dit boek. Hier speelt de kracht van eenvoud: een kern(kr)achtig boek van weinig woorden, met een mooie boodschap en passende plaatjes.

ISBN 978 90 8575 042 0

 KOPEN

ToM training

De eerste druk van de ToM training en de ToM test verschijnt in 1994. De test meet ToM (Theory of Mind) en de training remedieert een uitval of vertraging in ToM. Tom is populair gezegd het "sociale snapvermogen". Het gaat dan over invoelend vermogen en het begrijpen dat andere mensen gedachten en gevoelens hebben en dat dit gedrag verklaart. Het gaat dan over zaken als emotieherkenning en het begrijpen van humor. Veel kinderen met autisme hebben hier moeite mee en uit onderzoek blijkt dat zowel de training als de test kunnen helpen bij het remediëren. De test maakt een sterkte zwakte analyse zodat je op maat een trainingsprogramma kan maken. De ToM test-R (2009) is in 2012 verschenen in Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Arabisch. Sinds begin jaren negentig heb ik in dit kader een onderzoekslijn met de Universiteit Maastricht Department of Clinical Psychological Science.
De ToM training (2012, vijfde druk) is in 2014, 20 jaar na het verschijnen van de eerste druk, erkend door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) als 'Goed onderbouwd' en is als zodanig opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

ISBN 978 90 4412 958 8

 KOPEN

ToM test-R

De ToM – Theory of Mind – test-R is een van de weinige instrumenten die het construct ToM op een gedifferentieerde wijze benadert.
De test meet de drie stadia waarlangs ToM zich ontwikkelt: (1) voorlopers van ToM (doen-alsof, het onderkennen van verschil tussen fysisch en mentaal, emotieherkenning); (2) eerste manifestaties van ToM (first order belief en false belief) en (3) hoogste niveau van ToM (second order belief). Met behulp van een gestructureerd interview, dat bestaat uit 14 items, wordt informatie verzameld over de mate waarin kinderen van 4 tot en met 12 jaar beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit. De afname van dit interview duurt gemiddeld twintig minuten.
Het instrument is met name bedoeld voor de doelgroep kinderen met autismespectrumstoornissen

.ISBN: 97 890 4412 537 5

 MEER INFORMATIE en KOPEN

Overige publicaties

Blogs

Zorg voor beweging
(Zorgvisie, 30 september 2016)

Columns tijdschrift NUMMER1

Veranderingen in de zorg
(NUMMER1, editie maart 2013)

Meer bewegen betekent minder zorg
(NUMMER1, editie april 2013)

Samen komt het (vast)goed
(NUMMER1, ediitie juni 2013)

Zorg voor samenwerking
(Nummer1, editie juli 2013)

Mensgerichte zorg
(NUMMER1, editie oktober 2013)

Verwenzorg
(NUMMER1, editie november 2013)

Nostalgie in de zorg
(NUMMER1, editie december 2013)

Kansdenken in de zorg
(NUMMER1, editie januari 2014)

Eigen regie in de zorg
(NUMMER1, editie februari 2014)

 Positieve psychologie
(NUMMER1, editie april 2014)

 Guppen
(NUMMER1, editie mei 2014)

Lach je gezond
(NUMMER1, editie juni 2014)

Oranjekoorts
(NUMMER1, editie juli 2014)

Passend onderwijs
(NUMMER1, editie november 2014)

Geloven
(NUMMER1, editie december 2014)

Columns Zuid Magazine

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de zorg
(Zuid Magazine, editie april 2012)

Leiderschap 2.0 in de zorg
(Zuid Magazine, editie juni 2012)

Marketing in de zorg
(Zuid Magazine, editie september 2012)

Uit de Kunst
(Zuid Magazine, editie november 2012)

Flexible zorg=duurzame zorg
(Zuid Magazine, editie februari 2013)

Uw Zorg, onze Zorg

(Zuid Magazine, editie april 2013)

Zorg met bezieling
(Zuid Magazine, editie september 2013)

Gemeentelijke jeugdzorg(en)
(Zuid Magazine, editie november 2013)

Eigen regie
(Zuid Magazine, editie maart 2014)
 Engagemen
(Zuid Magazine, editie april 2014)

Onderscheidende zorg met Internationaal Label
(Zuid Magazine, editie jun/jul 2014)

Maaiveld
(Zuid Magazine, editie sept/okt 2014)

Sociale media in de zorg?
(Zuid Magazine, editie nov/dec 2014)

Positief tegengeluid
(Zuid Magazine, editie jan/feb 2015)

Zorgen over de zorg
(Zuid Magazine, editie mrt/apr 2015)

Werken in de zorg
(Zuid Magazine, editie mei/jun 2015)

Richtlijnen in de gezondheidszorg
(Zuid Magazine, editie jul/aug 2015)

 Optimisme als positieve kracht bij verandering
(Zuid Magazine, editie okt 2015)

 Gang van de tijd: waar verleden en heden samenkomen
(Zuid Magazine, editie dec 2015/jan 2016)

 Denken in kansen
(Zuid Magazine, editie jan/feb 2016) 

Lachen is gezond
(Zuid Magazine, editie apr/mei 2016)

Wendbare medewerkers
(Zuid Magazine, editie jul/aug 2016) 

Internationale publicaties

Steerneman, P. & Huskens, B. (1995). Die Entwicklung eines sozialen Kognitionstrainings für autistische Kinder.
Psychologie in Erziehung und Unterricht.

Steerneman, P., Jackson, S., Pelzer, H. & Muris, P. (1996). Children with social handicaps. An intervention programme using a theory of mind approach.
Clinical and Child Psychology and Psychiatry.

Muris, P., Steerneman, P., Merckelbach, H. & Meesters, C. (1996). The role of parental fearfulness and modeling in children's fear.
Behav. Res. Ther.

Steerneman, P., Muris. P, Merckelbach, H. & Willems, H. (1997). Assessment of development and abnormal behavior in children with pervasive developmental disorders. Evidence for the reliability and validity of the revised psycho-educational profile.
Journal of Autism and Development disorders.Muris, P., Steerneman, P. & Ratering, E. (1997). Interrater reliability of the psychoeducational profile (PEP).
Journal of Autism and Development disorders.

Muris, P., Steerneman, P. & Merckelbach, H. (1997). Difficulties in the understanding of false belief: specific to autism and other pervasive developmental disorders?
Psychological reports.

Muris, P., Steerneman, P., Meesters, C., Merckelbach, H., Horselenberg, R., van de Hogen,T. & van Dongen, L. (1999). The TOM-test: A new instrument for assessing theory of mind in normal children and children with pervasive development disorders.
Journal of Autism and Development disorders.

Muris, P., Steerneman, P., Merckelbach, H., Holdrinet, I. & Meesters, C. (1998). Comorbid anxiety symptoms in children with pervasive developmental disorders.
Journal of Anxiety Disorders.

Muris, P. & Steerneman, P. (2000). The revised version of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-R): first evidence for its reliability and validity in a clinical sample.
Journal of Anxiety Disorders.

Steerneman, P. (2001). Lacking social skills: hereditary or (not) learned?
In: Delfos, M. & Visscher, N. (Eds.). (Foster)children and odd behaviour? Amsterdam: SWP

P. Steerneman & C. Meesters (2012). Tom test-R (Theory of Mind Test Revised). Set: Handleiding (met CD-rom) + Werkboek/Testplaten (Engelstalige versie/inclusief Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Arabisch- vertaling op CD-rom). Garant Publishers: Antwerp/Apeldoorn

P. Steerneman (2014). Advance to GO? The Power of positive connections in organisations. Cyclus publisher: Antwerp-Apeldoorn

NL publicaties

Steerneman, P., Logher, E. & Buitelaar, J. (1992). Leren begrijpen van emoties en leren denken over denken. De ontwikkeling van en kanttekeningen bij een specifieke sociale vaardigheidstraining ten behoeve van autistische kinderen. 
T.O.K.K.

Steerneman, P., Pelzer, H. & De Bruyn, E. (1993). Van impliciete kennis naar expliciete criteria: de Heerlense Ernst Taxatie Schaal.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Steerneman, P. (1994). Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties.
Groepsbehandeling van kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Steerneman, P. (1994). Theory of mind screening schaal. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Steerneman, P. & Pelzer, H. (Red). (1994). Sociale cognities en sociale competentie bij kinderen en jeugdigen. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Logher, E., Steerneman, P. & Buitelaar, J. (1994). Emotieherkenning en theory of mind.
T.O.K.K.

Pelzer, H. , Steerneman, P. & De Bruyn, E. ( 1994). De ernst van probleemgedrag: een conceptuele verkenning.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Pelzer, H., Steerneman, P. & De Bruyn, E. (1995). Onderzoek naar de validiteit van de LHETS in de klinische praktijk.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Pelzer, H., Steerneman, P. & De Bruyn, E. (1995). Beoordeling ernst problematiek bij kinderen en jeugdigen.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Steerneman, P., Muris, P., Willems, H. (1995). Het meten van de ontwikkeling bij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het Psychologisch Educatief Profiel (PEP-R).
T.O.K.K.

Steerneman, P. (1995). Psychodiagnostiek in de Riagg jeugdzorg.
N.T.O.V.O.

Steerneman, P., Pelzer, H. & Muris, P. (1995). Een theory of mind training bij sociaal immature kinderen.
T.O.K.K.

Steerneman, P. (1995). Een sociale cognitietraining voor kinderen met problemen in sociale situaties. In: Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Collot d'Escury, A., Engelen-Snaterse, T. & Makaay-Cramer, E. (Red.).

Steerneman, P., Muris, P., & Willems, H. (1995). Het meten van de ontwikkeling bij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het Psychologisch Educatief Profiel (PEP-R).
T.O.K.K.

Steerneman, P. (1996). Context(on)afhankelijke modellering van orthopedagogische
diagnostiek. In: Diagnostiek in beweging. Van Aarle, E., Carlier, E., Van de Aalsvoort, G. & Kosterman, W. (Red.).

Muris, P. & Steerneman, P. (1996). Psycho-Educatief Profiel (PEP).
Gedragstherapie.

Steerneman, P. & Muris, P. (1996). Zijn er wel betere alternatieven voor de PEP-R?
T.O.K.K.

Muris, P., Steerneman, P., Merckelbach, H., Holdrinet, I. & Meesters, C. (1996). Comorbide angstsymptomen bij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis.
Tijdschrift voor Psychiatrie.

Steerneman, P., Pelzer, H. & De Bruyn, E. (1997). Ernsttaxatie in de klinische praktijk van de Riagg jeugdzorg.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Steerneman, P & Muris, P. (1997). Gebrekkig begrip van "false belief": specifiek voor autisme en aanverwante contactstoornissen.
Tijdschrift voor gedrag en gezondheid.

Pelzer, H., Steerneman, P. & De Bruyn, E. (1997). Geprotocolleerde diagnostiek in de Riagg jeugdzorg. In: Diagnostiek in de jeugdzorg. Van de Ploeg, J., Janssens, J. & de Bruyn, E.(Red.).

Steerneman, P. (1997). Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties: groepsbehandeling van kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant (tweede druk).Steerneman, P., Pelzer, H. & De Bruyn, E., (1998). Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de L-HETS.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Steerneman, P. (1998). Een sociale cognitietraining voor kinderen met problemen in sociale situaties. In: Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Collot d'Escury, A., Engelen-Snaterse, T. & Mackaay-Cramer, E. (1998) (Red.) (tweede druk).

Steerneman, P. (1999). Aangrijpende belevenissen van kinderen: angsten, pesten, dood, scheiden, misbruik. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Pelzer, H. & Steerneman, P. (1999). De taxatie van de ernst van de problematiek bij kinderen en jeugdigen: de ontwikkeling van een praktijkinstrument. Nijmegen: University Press.

Steerneman, P., Muris, P. & Meesters, C. (1999). "Theory of mind": analyse van een construct.
Diagnostiekwijzer.

Steerneman, P. & Pelzer. H. (2000). Ernsttaxatie in de jeugdzorg.
Preventie van binnen uit. Gerris, J. (Red.).

Vandormael, J. & Steerneman, P. (2000). ADHD: een complexe hulpvraag.
Psychopraxis.

Vandormael, J. & Steerneman, P. (2000). ADHD: een zorgprogramma.
Psychopraxis.

Steerneman, P., Meesters, C. & Muris, P. (2000). TOM-test. Leuven/Apeldoorn: Garant.

Steerneman, P., Pelzer, H. & De Bruyn, E. (2000). Protocol diagnostische besluitvorming in de Riagg jeugdzorg.
In: Protocollen in de jeugdzorg. Prins, P. & Pameijer, N. (Red.).

Muris, P., Steerneman, P. & Brinkman, D. (2000). De Nederlandse versie van de SCARED: een nieuwe angstvragenlijst voor kinderen.
Gedragstherapie.

Steerneman, P. (2000). Sociaal onhandig: aangeboren of (niet) geleerd?
Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg.

Pelzer, H. & Steerneman, P. (Red.). (2001). Diagnose van de diagnostiek.
Leuven/Apeldoorn: Garant.

Steerneman, P. (2001). Sociaal onhandig: aangeboren of (niet) geleerd?
In: (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!? Delfos, M. & Visscher, N. (Red.). Amsterdam: SWP

Steerneman, P. (2002). Handelingsgerichte diagnostiek bij Autisme spectrumstoornissen.
In: Behandelingsstrategieën bij kinderen en jongeren met autisme. Huskens, B. & Didden, R. (Red.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Steerneman, P. Meesters, C. & Muris, P. (2003). TOM-test. (derde druk).
Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Steerneman, P. (2004). Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. (derde geheel herziene druk). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. (2008: ongewijzigde vierde druk; 2012: gewijzigde vijfde druk).

Steerneman, P., Vandormael, J. & Coolen, J. (Red.). (2004). Kind in de knel.
Ontwikkelingsstoornissen in de praktijk van de jeugdzorg: Samen-werken.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Steerneman, P. (2004). Sociaal cognitieve ontwikkeling bij kinderen en jeugdigen met het syndroom van Asperger.
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Steerneman, P. (2005). Sociaal cognitieve ontwikkeling bij kinderen en jeugdigen met het syndroom van Asperger.
In: Asperger in Meervoud. Delfos, M. (Red.).

Steerneman, P., Megens, P. & De Bloeme, P. (2005). Marktplaats jeugdzorg.nl. Over marktwerking in de jeugdzorg.
Tijdschrift voor jeugdzorg

.Steerneman, P. (2006). Nieuw perspectief op verandermanagement: ALERT transitiemanagement. Antwerpen: Garant

Steerneman, P. (2008). Van diagnostiek naar behandeling. In: R.Didden & B.Huskens (Red.). Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Steerneman, P., Smits, K. & Schalken, L. (2008). Protocollaire behandeling voor het verbeteren van de sociaal communicatieve ontwikkeling bij kinderen met autisme spectrum stoornissen.
In: C.Braet & S.Bögels (Red.). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. Boom: Meppel

Steerneman, P. & C. Meesters (2009). ToM test-R. Antwerpen/Apeldoorn: GarantMeesters, C. & Steerneman, P. (2010). De Tom test-R. Zorgbreed (8;30). Pp 34-39Steerneman, P. (2012). Persoonlijke kracht als sleutel tot succes. Antwerpen/Apeldoorn: Cyclus

Steerneman, P. (2013). Grensverleggend leiderschap. Antwerpen?Apeldoorn: Cyclus

Steerneman, P. (2014). Tom training. Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Antwerpen/Apeldoorn: Garant

Steerneman, P. (2014). Terug naar AF? De kracht van positieve verbindingen in organisaties. Anwerpen/Apeldoorn: Cyclus

Steerneman, P., K. Smits & L. Schalken (2014). ToM-training: protocollaire behandeling bij kinderen met autismespectrumstoornissen. PP 203-225.
In: Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1; Braet, C. & S. Bögels (Red.);Boom: Amsterdam.

Steerneman, P. (2016). ToM training bij autistische kinderen: sociaal gedrag schiet omhoog. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 24, 14-17.

Steerneman, P. (2016). De praktijk van de positieve psychologie. Over interventies in organisaties in transitie, op school en op het werk. Antwerpen/Apeldoorn: Cyclus

Steerneman, P. , T.Severens & B. Santegoeds.(2016). Samen veranderen. Antwerpen/Apeldoorn: CyclusFoppen, W. & P. Steerneman (2017). Neem leiding! Over leiderschap in een turbulente wereld. Antwerpen/Apeldoorn: Cyclus/Garant Uitgevers

Ten Hagen, M. & P. Steerneman (2018). Strategische personeelsplanning in de praktijk. Skipr (11) 2018

Steerneman, P. (2020). ToM training. Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Garant: Antwerpen/Apeldoorn. Zesde herziene druk.

Steerneman, P. (2021). Leiderschap in ontwikkeling. Wat we kunnen leren van de Kleine Prins. Gompel-Svacina: Antwerpen/ ’s-Hertogenbosch

P. Steerneman & M. Bossers (2023). Planetree en Persoonlijk Leiderschap, Senior. Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg (4;1); 
p 35-43

Nieuws

Verwenzorg bij Sevagram onder Planetree-paraplu

Lees het artikel dat is verschenen in het juni-nummer van het Zorginstituut Magazine.

'Anticiperen op wassende water en hittegolven'
Een tweegesprek van Pim Steerneman en meteoroloog Margot Ribberink m.b.t. de overstromingen op 14 juli 2021

Lees hier het artikel dat is verschenen in het oktober nummer van het Magazine van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Lees hier het artikel dat is verschenen in het septembernummer van het magazine INZICHT van IZZ.

"De cliënt moet een keuze hebben voor de beste mensgerichte zorg"

Klik hier om het artikel te lezen dat is verschenen in het eerste nummer van magazine Voilà.

 Lees hier het artikel. 

‘Leiderschap gaat over sturen én ruimte geven
’Klik op de afbeelding om dit artikel te openen op de website van Waardigheid en trots.

Sevagram organiseert op 8 november 2018 een congres dat in het teken staat van o.a. positief en innovatief denken. De opbrengst van het symposium gaat naar Sevagram verwenzorg!

Klik om te openen.

Sevagram netwerk meeting voor het goede doel!

Klik op te openen

Top Sevagram en Meandergroep aan de start bij IRONMAN Maastricht

Lees hier het artikel dat is verschenen in Chapeau Magazine juli 2017.

Kansgericht Samenwerken Spel

Het spel bestaat uit 36 kanskaarten. De kaarten met aan de voorzijde een afbeelding en aan de achterzijde tekst kunnen in het kader van intervisie gebruikt worden. Kanskaarten in de vorm van beweringen wat je denkt, voelt, beweegt zetten aan tot denken. Ze helpen om na te denken hoe iemand in zijn of haar team of organisatie staat.Sevagram heeft het spel ontwikkeld omdat de organisatie wil groeien en bloeien en dat de kracht van positieve verbindingen optimaal gebundeld wordt met als ultieme doel dat de diensten die geleverd worden excellent zijn.

Lees hier de flyer.

Op donderdag 23 april 2015 organiseert Sevagram een Planetree Congres met als thema "Denk anders, maak het verschil".Met o.a. topsprekers, waaronder Marc Lammers, voormalig bondscoach Nederlands dames hockeyteam en Caroline Kortooms, directeur Toverland.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

Sevagram Benefiet waling dinner op 13-12-2013 voor 3 goede doelen (Verwenzorg Sevagram. Kanker Fonds Limburg en AED's voor de wijk) levert 50.000 euro op!

Op woensdag 24 april 2013 organiseerde Sevagram een middagconferentie met als thema "Grensverleggend Leven".
Coen van Veenendaal, een van de oprichters van Alpe d'HuZes deelde de succesprincipes van dit grensverleggende evenement met de deelnemers. Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

6 januari 2013:  Sevagram rent met 175 toppers Zweit veur Leid en haalt 32.000 euro op voor bewegen voor ouderen. Ze deed dit ook in 2011: 26.000 euro en 2012: 29.000 euro!

6 juni 2012: een top team van Sevagram bedwingt voor het goede doel- de strijd tegen kanker- meerdere malen de Alpe d'Huez, en met succes: 25.000 euro!

26 mei 2009 wordt de top van de Kilimanjaro bereikt door een top team. De hoogste berg van Afrika (5895 meter) werd bedwongen voor het goede doel: er werd ruim 30.000 euro ingezameld voor een basisschool in Zambia.


Spreker op Internationale congressen waaronder: 

  • 1996, Barcelona; 5th Autism-Europe International Congress. Theory of Mind, Training and Test.
  • 2000, Glasgow; The ToM training. Social Cognition development in Children with Autism. https://worldautismorganisation.com/history/
  • 2002, 1st WAO Congress in Melbourne. Theory of Mind, Training and Test; ToM training and ToM test.
  • 2014, Chicago; Planetree International Congress; Advance to Go? The Power of Positive Connections in Organisations

Copyright © Pim Steerneman